top of page

Viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä julkaisuja

2024. Etiikka vuorovaikutuksessa. https://dialogi.diak.fi/2024/05/23/etiikka-vuorovaikutuksessa/

2024. Haluan kuulua joukkoon ja haluan olla minä. Suomeen muuttaneiden ihmisten tasapainottelua kahden "normaalin" välillä. https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145715

2023. Vuorovaikutustaidot johtamistyössä ja niiden vaikutus työhyvinvointiin. In: Nieminen, A. Yritysten muutoskyvykkyys. Kohti sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Puheenvuoro 47. 64-74. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-433-6

2023. Tulkkausalan megatrendit (lyhyt versio) Tulkkausalan megatrendit – Dialogi (diak.fi)

 

2023. Tulkkausalan megatrendit (pitkä versio) https://www.sktl.fi/?x1239065=3623786

 

2023. Hyvän vuorovaikutuksen kymmenen sääntöä. Hyvän vuorovaikutuksen kymmenen sääntöä – Dialogi (diak.fi)

 

2023. Onnistunut vuorovaikutus luo työhyvinvointia. Onnistunut vuorovaikutus luo työhyvinvointia – Dialogi (diak.fi)

2022. (Segler-Heikkilä, L. & Vik, G.-V. (toim.)) Kun puhe tuottaa vaikeuksia Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Työelämä. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-416-9

 

2022. Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen tulkki (AMK) -koulutus Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Segler-Heikkilä, L. & Vik, G.-V. Kun puhe tuottaa vaikeuksia Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Työelämä. 20-30. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-416-9

2022. (Segler-Heikkilä, L. & Halkosaari, L. (toim.)). Kommunikaation monet kasvot. The many faces of communication. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/10/kommunikaation-monet-kasvot-2022.pdf

2022. "I felt appreciated and noticed." Non-violent Interaction at Work - a Strategy for Improving Communication-Based Wellbeing at Work. Helsinki: Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja. 144. 107-128. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/10/kommunikaation-monet-kasvot-2022.pdf

2022. Sosioemotionaalisen osaamisen, vuorovaikutustaitojen ja työhyvinvoinnin suhde. In: Segler-Heikkilä, L. & Halkosaari, L. Kommunikaation monet kasvot. Helsinki: Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 144. 87-106.

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/10/kommunikaation-monet-kasvot-2022.pdf

2o22. Consideration of Multilingualism in Workplace Communication. 

https://www.humak.fi/en/blogs/consideration-of-multilingualism-in-workplace-communication/

2022. Monikielisyyden huomioiminen työpaikkavuorovaikutuksessa. 

https://www.humak.fi/blogit/monikielisyyden-huomioiminen-tyopaikkavuorovaikutuksessa/

2022. The Connection between Language, Nonverbal Communication and Culture. 

https://www.humak.fi/en/blogs/connection-between-language-nonverbal-communication-and-culture/

2022. Kielen, nonverbaalisen viestinnän ja kulttuurin sidonnaisuus. https://www.humak.fi/blogit/kielen-nonverbaalisen-viestinnan-ja-kulttuurin-sidonnaisuus-monikielimaanantai-blogisarja-osa-4/

2022. Linguistic Repertoire from the Perspective of a Multilingual Person. 

https://www.humak.fi/en/blogs/linguistic-repertoire-of-a-multilingual-person/

2022. Kielellinen repertuaari ja sen käyttö monikielisen ihmisen näkökulmasta. 

https://www.humak.fi/blogit/kielellinen-repertuaari-ja-sen-kaytto-monikielisen-ihmisen-nakokulmasta-monikielimaanantai-blogisarja-osa-2/

2022. Challenges and Potential of Multilingualism and Multiculturalism. 

https://www.humak.fi/en/blogs/challenges-and-potential-of-multilingualism-and-multiculturalism/ 

2o22. Monikielisyyden ja kulttuurisuuden haasteet ja potentiaali. https://www.humak.fi/blogit/monikielisyyden-ja-kulttuurisuuden-haasteet-ja-potentiaali-monikielimaanantai-blogisarja-1/

2021. Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärjen järjestämä puhevammaisten viikon ohjelma 4.-10.10.2021. Teoksessa: Väläyksiä Humakista V. 214-217. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/01/va%CC%88la%CC%88yksia%CC%88-humakista-V-humak-2021.pdf

 

Academic cultural differences, part 1 (video)

Article:

Academic cross cultural differences. General observations. 

Academic cultural differences, part 2 (video)

Article:

Communication

Academic cultural differences, part 3 (video)

Article:

Academic Writing

Kulttuurienvälinen kommunikaatio (video)

Kulttuurienvälinen kommunikaatio, osa 2 (video)

Kielelliseen saavutettavuuteen liittyvät julkaisut

bottom of page